על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  עבדות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 21 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
צמיתים
 

מילות המפתח: עבדות
אריסים משועבדים שחיו באחוזה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
עבד
 

מילות המפתח: עבדות, משפט במקרא
עבד הוא אדם שמשועבד לאדם אחר, וחייב לציית לו.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
עבד נכרי (כנעני)
 

מילות המפתח: עבדות, משפט המקרא
עבד שאינו בן ישראל, אלא מבני הכנענים, התושבים הקדומים של ארץ ישראל. בלשון חז"ל מכונה העבד "עבד כנעני", על פי האמור לגבי כנען: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט' 25). /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
עבד נרצע
 

מילות המפתח: עבדות, משפט במקרא
עבד עברי שמוותר על זכותו לצאת לחופשי בתום שש שנות עבדותו, ומבקש להמשיך לחיות כעבד של אדונו.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
אמה, שפחה
 

מילות המפתח: עבדות
אמה / שפחה היא אשה משועבדת, משרתת.
המקרא מבחין בין אמה עבריה לבין נוכריה. לעיתים יש הבחנה במינוח: אמה היא עבריה, ושפחה היא נוכריה.   /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"כשכיר כתושב יהיה עמָך": שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה
 

מילות המפתח: עבדות, משפט עברי
המאמר עוסק בדיני העבד העברי בהלכה, המעלים את מעמדו של העבד עד כדי שאמר התלמוד: "כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו". המאמר משווה את דיני העבד לדינים שונים החלים כלפי העובד השכיר במשפט הישראלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם הספר
חיי יום יום ברומא : עבדות ופדות
 

מילות המפתח: חברה רומית, עבדות
חיי יום יום ברומא העתיקה - על תופעת העבדות ברומא. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1967 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
חוקי העבד בתורה
 

מילות המפתח: מוסר המקרא, עבדות, משפט המקרא
במקרא מופיעים חוקי העבד בשלושה מקומות. המאמר דן בהבדלים בין החוקים ובין השקפות העולם לגבי מוסד העבדות  העולות מכל מקור. המחברות מציגות את דרכם של חז"ל לישוב ההבדלים. כן נערכת השוואה בין חוקי העבד המקראיים לאלו של המזרח הקדום. מסקנת המאמר היא כי במקרא מגמה מהפכנית לריקון העבדות מתוכן ממשי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 21 פריטים בכל המאגר.