על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  זכויות האדם

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות אזרח ודמוקרטיה
 

מילות המפתח: דמוקרטיה, זכויות הפרט
המאמר מנתח את תפקידן של זכויות האזרח במדינה הדמוקרטית ומדגיש את חשיבותן הן בתפיסה הפורמלית של הדמוקרטיה והן בתפיסה המהותית שלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
חוק השבות וחוק האזרחות כדוגמה ליחס שונה על בסיס לאום
 

מילות המפתח: חוק השבות, אזרחות, זכויות הפרט
כותב המאמר טוען במאמרו כי חוק השבות אינו משפיע על זכויות האזרח בישראל. מרגע שאדם התאזרח, הן אם על בסיס חוק השבות והן אם על בסיס חוק האזרחות, זכויותיו האזרחיות נתונות לו באופן מלא. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
התיתכן דמוקרטיה ללא זכויות אזרח?
 

מילות המפתח: דמוקרטיה, זכויות הפרט
המאמר מתייחס להבדלים בין הדמוקרטיה המהותית לבין הדמוקרטיה הפורמלית. בדמוקרטיה המהותית ההגנה על זכויות האדם וזכויות האזרח היא עמוד התווך של המשטר, בעוד שבדמוקרטיה הפורמלית תתכן פגיעה בזכויות אלו בשם העקרון של הכרעת הרוב. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות אדם מול זכויות אחרות
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
רעיון הזכויות הטבעיות זכה לתחייה מחודשת בארבעים השנים האחרונות. מעמדן של זכויות אלו והצדקתן אינו נובע רק מההכרה החוקית בהן, אלא מעצם מעמדן המוסרי. לכן, מדינה אשר אינה מכבדת זכויות אלו, אינה יכולה לפגוע בקיומן כזכויות מוסריות וצודקות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
מחונכים להיות אזרחים- החינוך לזכויות אדם בבתי הספר
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מערכת החינוך
מערכת החינוך מחויבת לחינוך לזכויות אדם, כחלק מן החינוך לדמוקרטיה ולאזרחות. הטמעת שיח זכויות האדם תאפשר לבצע זאת בדרך הטובה ביותר. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
על הזכות לכבוד
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
בהקשרים שונים בחיים משתנה משמעות המושג כבוד, אך למרות זאת יש לראותו כזכות יסוד חשובה. כך עשתה גם מדינת ישראל אשר חוקקה את חוק יסוד: כבוד האדם ונתנה לזכות זו מעמד חוקתי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
"המהפכה החוקתית" של בריטניה: חוק זכויות האדם נכנס לתוקפו
 

מילות המפתח: בריטניה, זכויות הפרט, חוקה
המאמר מתאר את השינוי החוקתי שחל בבריטניה בשנת 2000, עם כניסתו לתוקף של חוק זכויות האדם. למרות שחוק זה נעדר תוקף חוקתי, הוא עתיד לעצב מחדש את היחסים בין אזרחי בריטניה לבין מערכות השלטון. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: דצמבר, 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
זכויות האדם
 

מילות המפתח: זכויות הפרט
מאמר זה מסביר מהן זכויות האדם ומה תפקידן בחברה, ממיין את הסוגים של זכויות האדם ומסביר מדוע הזכויות הן יחסיות ולא מוחלטות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה תאריך: 2007 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com