על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים דומים של  זכויות האדם

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
חירות - הזכות לחירות
 

מילות המפתח: חופש הפרט, זכויות הפרט
על שני ההיבטים של הזכות לחירות.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
שוויון - הזכות לשוויון
 

מילות המפתח: שוויון, זכויות הפרט
שני היבטים נכללים בזכות לשוויון; האחד – שוויון של כולם בפני החוק, והשני – איסור אפליה מטעמים של השתייכות לגזע, לקבוצה אתנית למין, לדת או ללאום.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
הזכות לפרטיות - מידע אישי : איסוף, עיבוד ומסירה של מידע אישי
 

מילות המפתח: מידע חסוי, זכויות הפרט, מאגרי מידע
המאמר עוסק בסוגיית ההגנה על מידע אישי, סעיף בעל חשיבות גוברת של הזכות לפרטיות. במדינות מפותחות קיים מתח בין הזכות לפרטיות לבין ערכים אחרים, כמו האינטרס הציבורי ליעילות כלכלית או לחופש המידע. מתח זה מחריף דווקא במדינות המפותחות, המנהלות את מרבית תחומי החיים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: דצמבר, 2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
גרים
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, משפט המקרא, גרים
על הגדרת ה"גרים" ומעמדם במקרא. הסבר רעיוני לחוקי הגרים המקראיים, ומעקב אחר השתלשלות היחס לגרים בהלכה היהודית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשמ"ט, 1989 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
המהפכה הצרפתית והדיון בשאלת היהודים : אירועים מהפכניים ראשונים
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, המהפכה הצרפתית, הצהרת זכויות האדם והאזרח, בסטיליה
על האירועים המרכזיים במהפכה הצרפתית: אספת המעמדות הופכת לאספה לאומית, המון משולהב הורס את הבסטיליה, ביטול  המשטר הפיאודלי, ביטול המעמד המיוחד של הכנסייה, ופרסום הצהרת זכויות האדם והאזרח. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
זכות החייים
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, משפט המקרא
המאמר מדגיש את מרכזיותו של האיסור המקראי לפגוע בחיים של בני אדם ומייחס את האיסור לתפיסה כי חיי האדם שייכים לאל. בתוך כך הוא בוחן את קיומו של מוסד גואל הדם במקרא המהווה מחד מענה לרגש הנקמה האנושי, ומאידך ממתן את תופעת הנקמה והחשש משפיכות דמים. כן המאמר מראה כיצד עונש המוות המקראי כמעט בוטל על ידי חז"ל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ט, 1989 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
עובדים זרים: החוק, המציאות ומה שביניהם
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, עובדים זרים
את מצב זכויות העובדים הזרים במדינת ישראל נכון לאמצע שנת 2001 מאפיין הפער העצום בין הזכויות להלכה לזכויות למעשה. להלכה, יש לעובדים זרים זכויות רבות, במיוחד בתחום העבודה, אך למעשה זכויות אלה רחוקות מאוד ממימוש.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האגודה לזכויות האזרח בישראל
זכויות אדם לסוגיהן
 

מילות המפתח: פער חברתי, זכויות הפרט
המאמר ממיין את הקבוצות העיקריות של זכויות האדם על פי המיון המקובל במשפט הבינלאומי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 14 דפים
נמצאו: 112 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com