על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של המחבר  ישראל פינקלשטיין

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
ההתנחלות הישראלית : האסכולה הסוציולוגית במבחן העדות הארכיאולוגית
 

מילות המפתח: התנחלות שבטי ישראל, תנ"ך. יהושע, ארכיאולוגיה מקראית
המאמר דוחה את הטענות של האסכולה הסוציולוגית לגבי ההתנחלות של שבטי ישראל בכנען. האסכולה הסוציולוגית טענה שראשיתו של עם ישראל היא לא באוכלוסיה של נודים (כפי שעולה מהתיאור המקראי) אלא בשכבות חברתיות מדוכאות מערי הממלכה הכנעניות, שעזבו את הערים הגדולות ועברו להר. תאוריה זו, לדעת מחבר המאמר, לא עומדת במבחן הממצא הארכיאולוגי מהתקופה הנדונה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1993 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ראשית המדינה בישראל וביהודה : מכנען לישראל
 

מילות המפתח: יהודה (ממלכה), ארכיאולוגיה מקראית, ישראל (ממלכה)
חלק זה של המאמר בודק את הגורם היישובי בממצאים הארכיאולוגיים ביהודה וישראל. הממצא מלמד על הבדלים בין הממלכות. ממלכת ישראל צמחה בראשית המאה הט' לפנה"ס. היא היתה גורם חריג למדי במפה הפוליטית של המרחב, שכן  היתה ישות תרבותית ודימוגראפית היטרוגנית ("כנענית" בחלקה). ממלכת יהודה צמחה בראשית המאה הח' לפנה"ס והיתה ההיפך המוחלט: יחידה טריטוריאלית מגובשת מבחינה אתנית ולאומית.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ראשית המדינה בישראל וביהודה : סיכום
 

מילות המפתח: יהודה (ממלכה), ארכיאולוגיה מקראית, ישראל (ממלכה)
חלק זה של המאמר מסכם את ההבדל העקרי שבין התאור המקראי לתמונה העולה מהממצא הארכיאולוגי לגבי ראשית ממלכות יהודה וישראל. לפי התאור המקראי יהודה וישראל החלו את דרכם כממלכה משותפת אשר התפלגה לשניים. לפי התמונה העולה מהממצא הארכיאולוגי ישראל צמחה לכלל מדינה של ממש בראשית המאה הט', ואילו יהודה, הגיעה למעמד דומה רק כמאה וחמישים שנה לאחר-מכן, במרוצת המאה הח' לפסה"נ. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ראשית המדינה בישראל וביהודה : הערות אחדות על עבר הירדן
 

מילות המפתח: עבר הירדן, יהודה (ממלכה), ארכיאולוגיה מקראית, ישראל (ממלכה)
חלק זה של המאמר משווה בין צמיחתן של ממלכות יהודה וישראל לבין  צמיחתן של ממלכות עבר הירדן. בקווים מסוימים של התפתחות המדינה דמתה ישראל למואב, ואולי גם לעמון, ואילו יהודה דמתה לאדום.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ראשית המדינה בישראל וביהודה : צמיחת המדינה בישראל לעומת צמיחת המדינה ביהודה
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית, מחשבה מדינית
חלק זה של המאמר עוסק בשאלה האם הממצא הארכיאולוגי מעיד על כך שהיה ארגון מדיני במאה העשירית לפנה"ס (תקופת הממלכה המאוחדת) . ממצאים ארכיאולגיים שמעידים על ארגון מדיני הם: מבני ציבור, כתובות, יצור המוני של כלי חרס, תעשיה חקלאית, ישובים בגדלים שונים. המאמר מציג את הממצאים מן המאה הי' לפסה"נ בתחומים אלה ומגיע למסקנה כי אינם מעידים על קיומה של ישות מדינית מפותחת. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
ראשית המדינה בישראל וביהודה : הכרונולוגיה של ראשית המדינה בישראל וביהודה
 

מילות המפתח: יהודה (ממלכה), ארכיאולוגיה מקראית, ישראל (ממלכה)
המאמר מציע לשנות את התארוך של שכבות ארכיאולוגיות שמיוחסות לתקופת ראשית ממלכות יהודה וישראל. שיטת התארוך שהייתה מקובלת מבוססת על הנסיון להתאים למקרא יותר מאשר על הממצא הארכיאולוגי.  על-פי ההצעה החדשה שכבות שיוחסו בעבר למאה הי"א לפסה"נ יש לייחסן למאה הי'. אתרי המפתח לקביעת הכרונולוגיה החחדשה הם: מגידו, באר שבע וערד. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת תל אביב
ארכיאולוגיה והמקרא : ההיסטוריה המקראית בראיה חדשה
 

מילות המפתח: תנ"ך, ארכיאולוגיה מקראית
התנ"ך הוא חלק חשוב להבנת ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא. חשיבותו של התנ"ך היא לאו דווקא בעדויות הישירות שלו על הארועים אלא בהיותו עדות על התנאים הפוליטיים, החברתיים והרוחניים של תקופה זו. העדויות הארכיאולוגיות מאירות הן את האמיתות ההיסטוריות והן את המגמות התיאולוגיות שבספר. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אוניברסיטת תל אביב
ארכיאולוגיה והמקרא : מאיור למקרא ועד האנתרופולוגיה של עם ישראל הקדום
 

מילות המפתח: ארכיאולוגיה מקראית
בשנות השבעים של המאה העשרים חל שינוי בתפיסות המחקר של הארכיאולגיה המקראית.  הארכיאולוגיים החלו להשתמש בשיטות מתחום מדעי החברה על מנת לקבל תמונה כללית על החברה המקראית ואורחות חייה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.