הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירהעמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה > ספרות > ז'אנרים


סאטירה
מחברת: דינה ציונית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

הסאטירה היא יצירה ספרותית אשר עלילתה חושפת את המציאות החברתית באור נלעג ומגוחך. הסאטירה תוקפת ויוצאת כנגד תופעות הראויות לגנאי כמו שחיתות, רדיפת בצע ומוסר לקוי.
הסאטירה התפתחה בספרות הרומית ושמה הלטיני הוא "סטורה". היא נכתבה כיצירה ספרותית בצורות שונות: כשיר, כסיפור וכמחזה.
בתרבות המערב הסאטירה הגיעה לשיאה בצרפת ביצירותיהם של וולטר, לה פונטיין ומולייר.
הסאטירה מבליטה ומתמקדת בתופעה אחת באור ביקורתי ונלעג כדי לעורר יחס מזלזל כלפיה.
היא עשויה להיות ישירה וגסה, מוגזמת ומשעשעת. אך גם עשויה להיות נרמזת ואירונית. בכל תקופה היא עוסקת בבעיות המעסיקות את החברה ואת הציבור ותוקפת ערכים ואישים.
בימינו הסאטירה החברתית והסאטירה הפוליטית מופיעות בעיקר במחזות תיאטרון ומשמשות כלי ביטוי בידי היוצרים.
בתרבות המערב ידועה יצירתו של גו'נתן סוויפט "מסעי גוליבר". הספר נכתב כסאטירה חברתית על אנגליה של המאה ה-18.

ביבליוגרפיה:
כותר: סאטירה
שם  הפרסום מקורי: מושגים מרכזיים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית