הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
צורת התבטאות ובה המשמעות הגלויה מנוגדת למשמעות הסמויה. צורה שמביעה לעג יחס של ציניות, הגזמה וסלידה. האירוניה מציגה ניגודים.
מטרת האירוניה היא בדרך כלל לבקר על ערכים מסוימים בחברה , על פעולות או על מוסר לקוי ובכך לערער את המוסכם לגביהם .אירוניה
מחברת: דינה ציונית


צורת התבטאות ובה המשמעות הגלויה מנוגדת למשמעות הסמויה. צורה שמביעה לעג, יחס של ציניות, הגזמה וסלידה. האירוניה מציגה ניגודים. הדובר משמיע משפט שנשמע לכאורה כפשוטו, אך רומז שהכוונה היא מנוגדת למה שנאמר. מטרת האירוניה היא בדרך כלל לבקר על ערכים מסוימים בחברה, על פעולות או על מוסר לקוי ובכך לערער את המוסכם לגביהם. האירוניה הבסיסית מציגה ניגודים כמו סובייקטיביות ואובייקטיביות, חיים ומוות ועוד.
בקומדיה היוונית הציג הטיפש והחלש את דעתו בצורה לעגנית ומגוחכת ובכך מתח ביקורת למוסכמות חברתיות. סוקרטס הגדיר זאת כדרך עקשנית להוכיח את מה שאינו נכון. להוכיח את מי שאינו מבין, שאינו יודע. זוהי גם דרך של העמדת פנים לא כדי להשיג יתרונות, אלא להשיג את האמת. האירוניה הסוקרטית מוצגת בדרך של היתממות. לכאורה ישנה הסכמה, אך בדרך היתממות נחשפים הלעג והביקורת.
אריסטו הגדיר זאת כלעג עצמי. הדובר לועג לעצמו. אדם שצוחק על עצמו ועל אחרים מתוך רצון לחלוק עם אחרים את הרגשת הנחיתות.
האירוניה מופיעה כבר במקרא. בספר איוב מביע הדובר יחס של אירוניה ולעג כלפי התנהגות רעיו.
המושג אירוניה הלך והתרחב במהלך השנים וכלל פיגורות מורכבות, אך המשמעות הבסיסית נותרה בעינה.

בסיפור "העיוורת" לשטיינברג, שהוא סיפור פואנטה, מתואר הבית הגדול כבית נחלה ולו אדמה גדולה. בסוף הסיפור מסתבר שהבית עומד בבית קברות. הפרטים שנמסרו במהלך היצירה מקבלים ממד אירוני בסופה.

ביבליוגרפיה:
כותר: אירוניה
מחברת: ציונית, דינה
שם  הפרסום מקורי: מושגים מרכזיים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית