הסדרי נגישותקרסט
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות גיאוגרפיה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חזרה3

צורות נוף הנוצרות על ידי תהליך ארוך ואיטי של המסת סלעים קשים (כמו גיר) על ידי מים, ונקראות על שם אזור בשם "קרסט" בסלובניה וקרואטיה, שבו הן נפוצות במיוחד.

בין צורות הנוף הקרסטיות ישנם זקיפים ונטיפים, מערות, טרשים ועוד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה