הסדרי נגישותלחץ הידרוסטטי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הכוח שמפעיל עמוד המים ליחידת שטח.

הלחץ ההידרוסטטי הממוצע בגובה פני הים הוא 1 אטמוספרה, וככל שמעמיקים בים הוא עולה בשיעור של אטמוספרה אחת לכל 10 מטרים. לדוגמה, הלחץ בעומק של 10 מטרים הוא 2 אטמוספרות, בעומק של 20 מטר - 3 אטמוספרות וכן הלאה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה