הסדרי נגישותרצף כרונולוגי
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: הבעה והבנה.

ארגון לפי רצף הזמן, לפי סדר הזמן של האירועים - הדברים שקרו; בתחילה מה שקרה קודם – ובהמשך מה שקרה מאוחר יותר.

לעתים קרובות, סיפור (ספרותי, תולדות חיים, ידיעה עיתונאית) מסופרים לפי רצף כרונולוגי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב