הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרצף כרונולוגי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

ארגון לפי רצף הזמן, לפי סדר הזמן של האירועים - הדברים שקרו; בתחילה מה שקרה קודם – ובהמשך מה שקרה מאוחר יותר.

לעתים קרובות, סיפור (ספרותי, תולדות חיים, ידיעה עיתונאית) מסופרים לפי רצף כרונולוגי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: רצף כרונולוגי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית