הסדרי נגישותהשוואה
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3

שייך ל: הבעה והבנה

מבנה לוגי של טקסט, שבו משווים בין דבר אחד לדבר אחר לפי קריטריונים. בהשוואה מתייחסים לדומה בין הדברים וגם לשונה. בהשוואה משתמשים במילות קישור לציון דמיון (כמו, כשם ש...) או ניגוד (אבל, לעומת).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב