הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהשוואה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

מבנה לוגי של טקסט, שבו משווים בין דבר אחד לדבר אחר לפי קריטריונים. בהשוואה מתייחסים לדומה בין הדברים וגם לשונה. בהשוואה משתמשים במילות קישור לציון דמיון (כמו, כשם ש...) או ניגוד (אבל, לעומת).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: השוואה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית