הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > חינוךעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה > החברה בישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > רווחה, חינוך ובריאותעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסטודנטים יהודים לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי מוצא 1996-1965 (באחוזים)סטודנטים יהודים לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי מוצא 1996-1965 (באחוזים)

גרף הממיין לפי מוצא את הסטודנטים היהודים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל בכמה נקודות זמן, בין 1965 ל-1996. מן הגרף ניתן ללמוד כי עם השנים הולך ועולה חלקם של הסטודנטים ילידי ישראל ושל ילידי אסיה ואפריקה. חלקם של הסטודנטים ילידי אירופה ואמריקה הולך ויורד בהתאמה, אולם הוא עדיין הגבוה ביותר.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: סטודנטים יהודים לתואר ראשון באוניברסיטאות לפי מוצא 1996-1965 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית