הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > ירושליםהתפתחות השטח הבנוי במחוז ירושלים, 2000


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת שלבי ההתפתחות של השטח הבנוי בירושלים - מן הבניינים שכבר עמדו עד שנת 1917 (בעיקר באזור העיר העתיקה ומאה שערים) ועד שנת 2000.

 

התפתחות השטח הבנוי במחוז ירושלים, 2000אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: התפתחות השטח הבנוי במחוז ירושלים, 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה ד' פרק ראשון.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית