הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישוביםיישובים ותושבים בישראל בשנת 2000


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת תפרוסת היישובים והתושבים בישראל: האזורים, שרוב היישובים בהם הם יהודיים, בולטים במפה - הגולן וחלקה המערבי של ישראל (מן הגליל ועד באר-שבע, אזור העמקים, הבקעה והערבה); בגליל, בהרי שומרון ובהרי יהודה רוב היישובים הם ערביים. במישור החוף היישובים היהודיים השולטים הם עירוניים, וכך גם מרבית היישובים הערביים בגליל.

 

יישובים ותושבים בישראל בשנת 2000אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובים ותושבים בישראל בשנת 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה ד' פרק שני.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית