הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבותעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > פרשנות המקרא > פרשנות מודרנית
י"ל מאגנס


תקציר
חלק זה של המאמר פותח את הדיון בשמות אשר בספר בראשית שיש יותר מכתוב אחד שמסביר אותם.הכתובים המקבילים : סעיף 3 - השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם
מחבר: משה דוד א' קאסוטו


עם הכתובים המקבילים של ספר בראשית, הראויים במיוחד לציון, נמנים בדרך כלל אותם כתובים המסבירים כביכול באופנים שונים את המקור האטימולוגי של שמות אנשים או מקומות מסוימים, או, אף אם ההסבר הוא אחיד, הקושרים אותו למאורעות שונים. ברור, שיש לייחס גם מקבילים אלו לסוג הראשון. מובן מאליו, שאם מחבר אומר משהו בדבר האטימולוגיה של שם מסוים, או בדבר זיקת אותה אטמולוגיה למאורע מסוים, נמנעת ממנו האפשרות להביא בפעם אחרת אטימולוגיה שונה או זיקה שונה, בלי לסתור את עצמו; על כן כתובים מקבילים אלו, שהם לעתים סיפורים שלמים, ולעתים פרטים בתוך סיפורים מקיפים יותר, מהווים ללא ספק אחד היסודות הראויים ביותר לציון בבעיה המעסיקה אותנו.

המקומות המקבילים, שבדרך כלל מציינים אותם, הם המתייחסים לשמות הבאים (הנרשמים פה לפי הסדר שבו אנו מוצאים בכתוב את המקום הראשון של כל קבוצת מקבילים): ישמעאל (ט"ז, י"א; כ"א, י"ז); יצחק (י"ז, י"ז; י"ח, י"ב-ט"ו; כ"א, וא; כ"א, וב); באר שבע (כ"א, ל"א; כ"ו, ל"ג); אדום (כ"ה, כ"ה; כ"ה, ל'); יעקב (כ"ה, כ"ו; כ"ז, ל"ו); בית אל (כ"ח, י"ט; ל"ה, ט"ו); שמות בני יעקב (כ"ט, ל"ב – ל', כ"ד); מחניים (ל"ב, ג'; ל"ב, ח'; ל"ב, י"א); פנואל (ל"ב, ל"א; ל"ג, י'). דומה, אם כי לא שווה להם בכול, הוא המקרה של השם ישראל (ל"ב, כ"ט; ל"ה, י'), אך נדבר בו בנפרד, כי הבעיה הכרוכה בו מסובכת יותר, בהיותה קשורה עם כמה בעיות אחרות. בכל שאת השמות הנזכרים לעיל נעסוק בסעיף זה, אולם בלי לדבוק בסדר שרשמנו אותם בו, ושלפעמים יהיה ראוי לסור ממנו כדי לקבץ יחד מקרים דומים. שוב בגלל דמיון בנושא ונוחות הדיון, כללנו לעומת זאת ברשימה שלנו קטעים אחדים (כ"א, וא וכ"א, וב; כ"ה, וכ"ה, ל'; כ"ט, ל"ב – ל', כ"ד), שצריך היה לכלול אותם בסוג הכתובים המורכבים, שלהם יוקדש במיוחד הפרק הבא; באותם מקומות נדון כאן.

לחלקים נוספים של המאמר:
הכתובים המקבילים : הבעיה
הכתובים המקבילים : מעשה בראשית
השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם (חלק זה)
השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם : ישמעאל
השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם : יצחק
השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם : באר שבע
השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם : בית אל
הכתובים המקבילים : קביעת השם ישראל

ביבליוגרפיה:
כותר: הכתובים המקבילים : סעיף 3 - השמות הפרטיים והאטימולוגיה שלהם
שם  הספר: ספר בראשית ומבנהו
מחבר: קאסוטו, משה דוד א'
תאריך: 1990
בעלי זכויות : י"ל מאגנס
הוצאה לאור: י"ל מאגנס
הערות: 1. תרגם מאיטלקית: מנחם ע' הרטום.
2. בראש השער: האוניברסיטה העברית בירושלים. סדרת מחקרים לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית