הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיהתפרקות רדיואקטיבית
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


התפרקות של חלקיקים מתוך אטום של יסודות לא יציבים.

יסודות אלה נקראים: יסודות כימיים רדיואקטיביים. אטום לא יציב כזה הוא אטום אב, ולאחר תהליך ההתפרקות הוא הופך לאטום של יסוד אחר - אטום בת.
כל יסוד כימי רדיואקטיבי מתפרק בקצב קבוע, ולכן ניתן לקבוע גיל מוחלט של סלעים באמצעות יסודות רדיואקטיביים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: התפרקות רדיואקטיבית
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הערות לפריט זה: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד''ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית