הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימערכת לחץ
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מערכת מוגדרת של לחץ אוויר על פני שטח של אלפי קילומטרים.

כאשר במרכז המערכת הלחץ גבוה מהסביבה זוהי רמה ברומטרית. כאשר הלחץ במרכז המערכת נמוך מהסביבה - זהו שקע. מערכות הלחץ מתפתחות ודועכות תוך כמה ימים, והן נמצאות בתנועה מתמדת. לכל מערכת לחץ אופייני מזג אוויר מסוים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מערכת לחץ
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית