הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מבוא למקראעמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > שפה עברית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציר
אילנות טובות; ולדות ראשונות; ספר תורה שנשרפה – נשמע מוזר?  על תופעת הגרירה בלשון חז"ל.אזור גרירה – חלק ב
מחבר: ירעם נתניהו


בפינה הקודמת הדגמנו את תופעת הגרירה בלשון המקרא, וכאן נדגים אותה בלשון חז"ל.

"סוכה שחמתה מרובה מצילתה" (סוכה א, א)

היינו מצפים לצורה מִצִילָהּ – בלי תי"ו – אלא אגב גרירה של חמתה נכתב צילתה.

"הולכה והובאה" (תוספתא חולין א, ט)

היינו מצפים לצורה והֲבָאָה – בלי וי"ו אחרי הה"א – אלא אגב גרירה של הולכה נכתב הובאה.

"שטף נהר קוריו, עציו ואבניו" (בבא מציעא, כב ע"א)

הריבוי הרגיל של קורה הוא קורות, ובנטייה קורותיו. אגב גרירה של עציו ואבניו נכתב גם קוריו במקום קורותיו.

"בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה" (ברכות א, ד)

במקרא אין לאחרי, אבל בלשון חז"ל מצוי הרבה לאחרי הסמוך למילה לפני, וגם כאן יש גרירה.

"אילנות טובות" (תוספתא סוכה ב, ה. וכן מנהג הספרדים והתימנים לברך בברכת האילנות)

מינו הדקדוקי של אילן הוא זכר ולכן היינו מצפים לתואר טובים – בזכר. נכתב טובות אגב גרירה למילה אילנות.

"הוולדות ראשונות" (ספרא נט, ח)

מינו הדקדוקי של ולד הוא זכר, ולכן היינו מצפים לתואר ראשונים. נכתב ראשונות אגב גרירה למילה ולדות.

"הא למה זה דומה? לספר תורה שנשרפה" (שבת קה ע"ב)

היינו מצפים שייכתב "לספר תורה שנשרף" כי הפועל עולה על המילה ספר, וספר מינו זכר. אבל נכתב בנקבה נשרפה בשל גרירה למילה תורה שאף היא מינה הדקדוקי נקבה.

ראינו דוגמות מלשון חז"ל לגררה במגוון תחומים: במשקלי השמות (צילתה, הובאה), מילת יחס (לאחריה), התאם במין (אילנות טובות, ולדות ראשונות, ספר תורה שנשרפה).

יש עוד שינויים (כגון תצורת הפועל, שינוי לקסיקלי, התאם במספר ועוד), ולהרחבה אפשר לעיין במאמרו של שמעון שרביט "כוחה של גרירה בעברית לתקופותיה", בתוך הספר מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה, בר אילן תשנ"ט.

בפינה הבאה – גרירה בימי הביניים וספרות השו"ת.אל האסופה שנת העברית - מקרא3

ביבליוגרפיה:
כותר: אזור גרירה – חלק ב
שם  הפרסום מקורי: אסופת ערכים לשנת השפה העברית
מחבר: נתניהו, ירעם
תאריך: תשע"א , 2010
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית