הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחום משמעות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

כלל המילים השייכות לנושא מסוים, שדה סמנטי.

דוגמה: בתחום המשמעות של תחבורה יופיעו מילים, כגון: כביש, רמזור, נָסַע, מכונית, נהיגה, רכבת, פקק תנועה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: תחום משמעות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית