הסדרי נגישותתחום משמעות
מחברת: שרה ליפקין


חזרה3
שייך ל: אוצר מילים ומילון.

כלל המילים השייכות לנושא מסוים, שדה סמנטי.

דוגמה: בתחום המשמעות של תחבורה יופיעו מילים, כגון: כביש, רמזור, נָסַע, מכונית, נהיגה, רכבת, פקק תנועה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים