הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח > זכויות חברתיות
גשר מפעלים חינוכיים


תקציר
מדינה מודרנית רואה עצמה אחראית לדאוג לחינוך לכל תושביה ואזרחיה. במדינת ישראל נמצא החינוך באחריות משרד החינוך ומתוקצב על ידי המדינה, והוא מעוגן בחוק לימוד חובה התש"ט-1949 - שהוא חינוך חובה חינם.הזכות לחינוך
מחברת: ד"ר דורית למברגר


הזכות לחינוך נמנית על הזכויות החברתיות שכל אדם זכאי להן על פי ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. מדינה מודרנית מקבלת על עצמה תפקיד זה ורואה עצמה אחראית לדאוג לחינוך לכל תושביה ואזרחיה, וכל מדינה מרחיבה או מצמצמת זכות זו בהתאם להשקפתה בנושא היקף הזכויות החברתיות.

החינוך מתבצע על ידי יחידים, על ידי קבוצות ועל ידי מערכות, במסגרות פורמליות (בתי ספר למיניהם) ובלתי פורמליות (תנועות נוער, חוגים וכדומה).

במדינת ישראל נמצא החינוך באחריות משרד החינוך ומתוקצב על ידי המדינה, והוא מעוגן בחוק לימוד חובה התש"ט-1949 - שהוא חינוך חובה חינם.

החוק חל על תלמידי גן חובה, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, עד כיתה ח', כלומר מגיל 5 ועד גיל 14. בשנת 1968 הונהגה רפורמה במערכת החינוך, הוקמו חטיבות הביניים, ותקופת לימוד החובה הוארכה בתיקון בחוק עד סוף כיתה ט', ואחר כך עד כיתה י'. בשנת 2007 אישרה הכנסת את הארכת תקופת לימוד חובה עד סוף כיתה י"ב.

בשנת 1988 נחקק חוק החינוך המיוחד שהרחיב את החוק הקיים וקבע כי תלמידי החינוך המיוחד עד גיל 21 זכאים לחינוך מיוחד חינם.

לצד מערכת "החינוך הרשמי", המתייחסת לחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי והערבי, מוכרות בישראל מערכות חינוך אחרות, בעיקר במגזר החרדי, שמקובלות כתחליף לימודים לצורך "חוק לימוד חובה". רשתות "החינוך העצמאי" החרדיות מחנכות חלק גדול מאוכלוסיית התלמידים ללא פיקוח משרד החינוך ובתקציב חלקי מהמדינה.

ביבליוגרפיה:
כותר: הזכות לחינוך
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית