עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > דת - תפילה ופולחןעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > אמונות ודעות > תפילה
כתר הוצאה לאור


תקציר
האם ראוי לאדם לפנות אל הבורא כדי שימלא את צרכיו היומיומיים? אדם ברוך מציג שתי גישות מעולם החסידות.תפילה: אישי
מחבר: אדם ברוך


לפי "המגיד" (בשיוך לבעל שם טוב), אל לאדם להתפלל על צרכיו הממשיים, והתפילה היא על 'חסרון השכינה', ואין היא קמעונאית-אנושית בבחינת 'מבקש' ו'נענה', 'מדבר' ו'שומע'.

ואילו התפילה על פי ברסלב כוללת ומזמינה כמעט כל אופי ותוכן אישיים, ואף אופי ותוכן 'קמעונאיים' (צרכים ממשיים), כי זו כשיחה בינו לקונו. וראה שבחי הר"ן: "וכמה פעמים היה שהיה נופל בדעתו מחמת זה שראה שהוא מתפלל ומעתיר ומפציר כל כך שיתקרב לעבודת השם, ואין מסתכלין עליו כלל, ומחמת זה נפל לפעמים בדעתו, ולא היה מדבר עוד כל כך בינו לבין קונו איזה ימים". לא היה מדבר. דיבור, שיחה.אל האסופה אדם ברוך היה אומר3

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילה: אישי
שם  הספר: סדר יום : חיי יום יום בראי ההלכה
מחבר: ברוך, אדם
תאריך: 2000
בעלי זכויות : כתר הוצאה לאור; אדם ברוך
הוצאה לאור: כתר הוצאה לאור
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית