על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > אמונות ודעות

אמונות ודעות (33)
אחרית הימים (5)
תורה (14)
תורת הגמול (3)
תורת הסוד (5)
תפילה (9)
תפיסת האל (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 33 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
פרשנות המקרא בקומראן
 

מילות המפתח: פרשנות המקרא, חז"ל, פילון האלכסנדרוני, מדרש (פרשנות המקרא), כת קומראן
מאמר זה מציג מבחר של סוגי הפרשנות העיקריים של המקרא העולים מכתבי קומראן, וכמה מהבעיות הכרוכות בחקר פרשנות זו. מסקירה זו עולה כי בספריית קומראן קיים מגוון רחב של סוגות פרשניות, שעל מנת להבינה יש לנתחה כחלק ממכלול הפרשנות המקראית מימי בית שני ומן התקופה שלאחריה ולכן גם אין שום דבר בצורה ובתוכן של פרשנות המקרא בקומראן שהוא ייחודי לה, בניגוד למה שטענו חוקריה הראשונים.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ט - 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
קריאות מדרשיות - שופט כל הארץ לא יעשה משפט!
 

מילות המפתח: מדרשי אגדה, צדק, משפט, אברהם (אבינו), סדום ועמורה
המאמר בוחן התייחסות מדרשית לעימות שבין אברהם לאלוהים ביחס להפיכת סדום. לפי המדרש אברהם דורש מאלוהים שלא לעשות משפט, מתוך הכרה ששורת הדין תוביל להחרבת סדום.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
בין בבל לארץ ישראל : עולם התלמוד ועימותים אידיאולוגיים בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, היסטוריוגרפיה יהודית
המאמר דן בגישות השונות לחקר התלמוד - הגישה האורתודוכסית מחד וגישת  "חכמת ישראל".  המאמר בא לבחון  כיצד הגישות השונות השפיעו  על החוקרים בני המאה הי"ט הן בגבולות עיסוקם ההיסטוריוגרפי והן בכיווני חקירתם.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"קימו וקבלו היהודים עליהם": קבלת הציבור כיסוד משפטי
 

מילות המפתח: חוקה, תורה מן השמים
המאמר עוסק בעקרון של קבלת הציבור  - כלומר מצב שבו הציבור מאמץ דבר מה - כיסוד משפטי, בהקשר של קבלת עול התורה והמצוות, ובהקשר של חוקי מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הבריחה מן השבועה
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים, משפט עברי, שבועה
המאמר עוסק בנושא השבועה בדין העברי. לצד איסור חמור להישבע לשקר קיימת הסתייגות משבועה בכלל בשל החומרה המיוחסת לשבועה. המאמר מראה שבעניין זה הדין הישראלי נוקט קו דומה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"בצלם אלוהים ברא אותו": כבוד האדם וחירותו
 

מילות המפתח: חוקי יסוד, הצהרת זכויות האדם והאזרח, צלם אלוהים, כיבוד הבריות
המאמר עוסק באחד מעקרונות היסוד של התורה ומשפטה: היות האדם נברא בצלם אלוהים. עקרון יסוד זה מלמד על זכויותיו של האדם ועל כבודו, והוא שורש לתפיסות הבאות לידי ביטוי בחוקותיהן של מדינות מערביות, ובחוקי היסוד של מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"'עין תחת עין' - ממון"? בין הפילוסופיה למשפט
 

מילות המפתח: דיני נזיקין, משפט עברי
המאמר עוסק בקביעה ההלכתית שדין 'עין תחת עין' שנאמר בתורה אין פירושו עונש גוף אלא עונש ממון. לקביעה ש'עין תחת עין' - ממון, יש משמעות פילוסופית עמוקה, הבאה לידי ביטוי בדברי הרמב"ם והפילוסוף היהודי עמנואל לוינס. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ג שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"הגְבֵּל את ההר וקדשתו": על המקומות הקדושים – בין הלכה למנהג
 

מילות המפתח: הלכה, קדושה, קברים
המאמר עוסק במושג המקום הקדוש ביהדות לאורך הדורות. ובוחן מהי משמעות המושג 'מקום קדוש' ומהם הקריטריונים להתייחסות אל מקום כמקום קדוש. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ד שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 דפים
נמצאו: 33 פריטים בנושא זה.