הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקלפי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


בבחירות לכנסת או לרשות המקומית, מחולקת המדינה לאזורים על פי מקום המגורים של הבוחרים. בכל אזור ממוקמת הקלפי: תיבה שמכניסים לתוכה את פתקי ההצבעה.

הבוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר בה הוא רשום, זאת למעט יוצאים מן הכלל כמו עובדי מדינה, חולים בבתי חולים וחיילים הרשאים להצביע בכל קלפי שיבחרו. הקלפי כוללת תא הצבעה, פתקי הצבעה ומעטפות, רשימת הבוחרים בקלפי וטפסים לרישום ההצבעה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
מעבר ללקסיקון > זכותי לדעת
ביבליוגרפיה:
כותר: קלפי
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית