הסדרי נגישותזכותי לדעת


א ב ד ק

א

אופוזיציה
אחוז חסימה

ב

בחירות
בחירות ארציות
בחירות דמוקרטיות
בחירות יחסיות

ד

דמוקרטיה

ק

קואליציה - אופוזיציה
קלפי

הערות:
מונחון שנפתח עבור אתר זכותי לדעת, אמיתי היה זקוק למספר מונחון ולכן פתחתיו לפני שהיה מה להכניס פנימה. אירית 19.4
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית