הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשריעה
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


שַׁרִיעַה - המשמעות המילולית של המילה היא זרם המים או הנחל. השַׁרִיעַה היא מכלול המצוות והחוקים המחייבים את המוסלמי. חוקים אלו מקיפים את כל תחומי החיים.

על פי התפיסה הדתית, מקור החוק האִסלאמי הוא אלוהי - הוא נמסר לבני אדם בהתגלות, ועל חכמי ההלכה לפרשו ולפרטו. פוסק ההלכה שַאפִעִי קבע כי לשַׁרִיעַה ארבעה מקורות: הקֻראן, החַדית', האִגְ'מַאע (כלומר, הסכמת חכמי הלכה בדור מסוים בנוגע לאותו עניין נתון), והקֵיַאס - ההיקש מפְּסִיקה בסוגיות דומות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: שריעה
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית