הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחדית'
מחברים: דבורה אמיר; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


מושג שפירושו המילולי הוא "שיחה". הכוונה היא לאמירה של הנביא מֻחַמַד, תיאור של מעשה שעשה או הבעת הסכמה שלו למעשה של אדם אחר. אוסף אמירות זה הועבר בעל פה בדורות הראשונים לקיומה של דת האִסְלַאם, ואחר כך קוּבּץ ב- 6 ספרים, שנכתבו בידי מחברים שונים. אחד מספרי החַדִית' נחשב לשֵני בקדושתו אחרי הקֻרְאַן.

מכיוון שאמירותיו ומעשיו של הנביא מֻחַמַד הם מופת ודוגמה לציבור המאמינים, ספרות החַדִית' נחשבת למקור של אמונות ומצוות המחייבות את המוסלמים. אוסף האמירוֹת קרוי "סֻנַה", כלומר המנהג הקדוש.

כל חַדית' מורכב משני חלקים: החלק הראשון הוא ה"אִסְנַאד" ( "סימוכין ") - כלומר, פירוט שלשלת מוֹסְרָיו של החַדית', מאז נמסר, מפי הנביא עצמו או מפי אחד מחבריו. שלשלת המוֹסְרִים מפורטת באִסְנַאד, מן המוסֵר המאוחר ביותר ועד למוקדם ביותר. חלקו השני של החַדית' נקרא "מַתְן" ("גוף"), והוא תוכן המסורת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חדית'
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : מעגלי הזמן בשלוש הדתות
מחברים: אמיר, דבורה ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ו,2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית