הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמדין
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


המדיינים הם עם של נוודים ששכנו במדבר. תחום נדודיהם היה במדבריות שבחצי האי סיני, בערב הסעודית ובעבר הירדן המזרחי של ימינו. לפי בראשית כ"ה 2 היו המדיינים צאצאים של אברהם, שנולדו לו מקטוּרָה פילגשו.

הם היו מגדלֵי גמלים וצאן, שנדדו בִּסְפַר הארץ המיושבת, ואף עסקו בסַחַר שיירות (לפי אחד הפירושים - המדיינים היו אלה שהורידו את יוסף למצרים ושם מכרו אותו לעבד). כאשר נחלש השלטון בארץ כנען, הם עלו עם עדריהם על היישוב החקלאי.
המדיינים היו מאורגנים באיגוד מדיני של חמישה מלכים (במדבר ל"א 8), או חמישה נשיאים (יהושע י"ג 21).
בתורה הם נזכרים בשני מקבצֵי-סיפורים:
בתחילת ספר שמות מסופר על משה שברח מפרעה לארץ מדיין, שם קיבל הגנה וחסות של יתרו כוהן מדיין. משה נשא את בתו של יתרו, ציפורה, לאישה, ושם חי ועבד כרועה. יתרו המדייני מתואר כידיד וכבן ברית של משה.
המדיינים נזכרים גם במקבץ הסיפורים שבספר במדבר, המתארים את שהייתם של בני ישראל בעבר הירדן המזרחי, לפני שנכנסו לכנען. כאן מתוארים המדיינים כאויבים של ישראל: זקני מדיין וזקני מואב מזמינים את בלעם לקלל את ישראל. הם מפתים את בני ישראל בפרשת בַּעַל פְּעוֹר, וה' מצווה על ישראל להכניעם במלחמה.
גם בתקופת השופטים היו המדיינים אויבים לישראל. פשיטותיהם על הארץ, הֶרֶס היבול החקלאי, והמלחמות נגדם - מופיעים בתיאורי מנהיגותו והצלחתו של גדעון.
ייתכן שההבחנה בין ידידים לבין אוייבים משקפת את היחסים המִשְׁתנים בין ישראל למדיינים בתקופות שונות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מדין
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית