הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםגדעון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גדעון בן יואש, ממשפחת אביעזר, בן שבט מנשה, מהעיר עופרה, היה שופט בישראל.

אין הסבר מפורש לשם גדעון, אך משתמע ממנו מדרש שם סמוי: הוא נקרא גדעון על שום שהרס את מזבח הבעל אשר לאביו וגדע את האשרה אשר עליו (שופטים ו' 25), או על שום שגדע את קרן אוייביו. לפי המסופר קיבל גדעון את הכינוי ירובעל לאחר שרב עם הבעל והרס את מזבחו (שופטים ו' 31-32), או ירובושת (שמואל ב, י"א 21) (בושת הוא כינוי גנאי לבעל).
קורותיו מתוארות בשופטים ו'-ח': מלאך ה' התגלה אל גדעון והטיל עליו שליחות להושיע את ישראל מיד המדיינים. מעשהו הראשון היה לבנות מזבח לה' בעירו, ולהרוס את מזבח הבעל. לצורך ארגון צבא לוחמים הזעיק גדעון מאנשי מנשה ומהשבטים הסמוכים לו. בטרם יצא לקרב, ביקש לקבל אותות מאלוהים, לחיזוק הביטחון בעזרת ה' ובהשגת הניצחון. מחנה הלוחמים התכונן לקרב בעין חרוד. מהלכי הקרב הצטיינו בתכסיסים מתוחכמים שנקט גדעון כנגד המדיינים, והביאו לניצחונו עליהם ולבריחתם. במהלך הרדיפה מצא גדעון פתרון לסכסוך עם בני שבט אפרים, ויחד רדפו את צבא האויב והרגו את מלכי מדיין ואת שרי הצבא שלהם. כאשר בני העם הציעו לגדעון מלוכה בעקבות ניצחונו, סירב גדעון להצעתם (ח' 22-23). בסיפורי גדעון נכללים גם פרטים על הסכסוך עם אנשי סוכות ופנואל (פרק ח'), על עשיית האפוד בעירו (ח' 27) ועל מותו של גדעון (ח' 32). פרק ט' מתאר את השתלטות בנו אבימלך על השלטון, לאחר רצח בניו האחרים של גדעון.
לחץ המדיינים נתפס בספר שופטים כעונש מאת ה' על חטאיהם של בני ישראל בעבודת הבעל, וגדעון הוא בחירו ושליחו של ה' להושעת העם. מאבקו הצבאי והמדיני של גדעון באויב המדייני משולב במסופר עם מאבקו הדתי כנגד עבודת אלילים שרווחה בתקופתו (וראה ערך סינקרטיזם).
סיפור חשוב בספר שופטים הוא ההצעה שהציע העם לגדעון להיות למלכם: "משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך" (ח' 22), וסירובו העקרוני של גדעון: "לא אמשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, ה' ימשול בכם" (ח' 23). זוהי הכרתו של גדעון במלכות אלוהים, ובשלטונו על העם באמצעות זקני העדה ושליחים שקמים להושיע את העם בשעת מצוקה, והתנגדותו העקרונית למלכות בשר ודם (=בן אדם) קבועה ושושלתית.
נצחונו של גדעון על המדיינים נחשב בתקופות מאוחרות לאחד הזיכרונות ההיסטוריים החיוביים בתולדות העם (ישעיהו ט' 3, י' 26; תהלים פ"ג 10).

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
גדעון בן יואש


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: גדעון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית