הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה של האישיות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על המשמעות שייחס בנדורה לעונשים וחיזוקים כמסייעים בעיצוב ההתנהגות.אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : חיזוק ועונש
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


חיזוק ועונש

"יהללך זר ולא-פיך..." נאמר בספר משלי (כז, 2). אין ספק - נעים יותר ללמוד ולשפר התנהגויות בעזרת חיזוקים שאנו מקבלים מאחרים, ותמיד נשמח לחוות באופן אישי חיזוק על ההתנהגות שלנו (פעולה, אמירה וכדומה).

  • האם ההתנהגות שלנו תשתנה אך ורק אם נהנה מחיזוק באופן אישי (ישיר)?

"חוסך שבטו שונא בנו..." - גם זה נאמר בספר משלי (יג, 24). ואכן, כולנו חטפנו עונשים בשלב זה או אחר של חיינו. למעשה, גם היום אנחנו 'זוכים' מפעם לפעם לעונשים, והסביבה מצפה כי העונש יגרום לנו לשנות את ההתנהגות שלנו.

  • האם ההתנהגות שלנו תשתנה אך ורק אם ניענש באופן אישי (ישיר)?

חיזוק/עונש נצפה

כדי לשנות התנהגות אין צורך בעונש או בחיזוק ישירים (אישיים). בנדורה, בהיותו שייך לזרם ההתנהגותי (ביהביוריסטי) החוקר את ההתנהגות הגלויה, ייחס משמעות לחיזוקים ולעונשים, אולם גישת הלמידה החברתית תופסת עונש וחיזוק באופן רחב ביותר.

על-פי הגישה ההתנהגותית הקיצונית, הסביבה היא הגורם היחיד, אשר נותן לנו חיזוקים ו/או עונשים (חיזוק/עונש ישיר). על ההנחה, שהתנהגותנו מעוצבת בתוך ההקשר החברתי, הוסיף בנדורה כי עונש וחיזוק מסייעים בעיצוב התנהגות, גם אם אינם ישירים, כלומר - ניתנים לאדם באופן אישי. סוג זה של חיזוק ושל עונש כינה בנדורה: חיזוק/עונש נצפה.

חיזוק/עונש עצמי

יתר על כן, על-פי בנדורה, מכיוון שהתנהגות האדם מושפעת גם מתהליכים הכרתיים (קוגניטיביים), הוא מסוגל לשפוט את התנהגותו בהתאם לעמידתו בתקנים (סטנדרטים) שהציב לעצמו, ולהעניק לעצמו חיזוק או עונש מתאימים. סוג זה של חיזוק ושל עונש כינה בנדורה: חיזוק/עונש עצמי.

אם כן, על-פי בנדורה ישנם שלושה סוגי חיזוקים:

על-פי בנדורה החיזוק והעונש משפיעים על ההתנהגותו של אדם לא רק כאשר הם ניתנים לו באופן ישיר. חיזוק ועונש יכולים להיות ישירים, נצפים או עצמיים.

קראו עוד:

אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : עקרון ההדדיות
אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : חיזוק ועונש (פריט זה)
אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : למידה על-ידי חיקוי
אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : ויסות עצמי ומסוגלות עצמית

 

ביבליוגרפיה:
כותר: אישיות : בנדורה - גישת הלמידה החברתית : חיזוק ועונש
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית