הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםשלמה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שלמה הוא בנו של דוד המלך מבת-שבע, והוא ירש את כסא המלוכה עוד בחיי דוד אביו (מלכים א, א'), כנראה בשנת 965 לפני הספירה. הוא שלט כ-40 שנה (שם, י"א 42), וממנו נמשכה שושלת בית דוד.

בימי שלמה הגיעה הממלכה המאוחדת לפריחה כלכלית אדירה, ולקשרי תרבות ומסחר עם כל העולם הקדום. תקופתו נחשבת לתקופת השלום הגדולה, בה ישב עם ישראל "תחת גפנו ותחת תאנתו" ושמו יצא בעולם כולו.
שלמה חילק את הארץ לנציבויות והקים מימשל ופקידות מאוד נרחבים, תוך שיעבוד העם לצרכי השלטון. העול הכבד שהטיל על העם העשיר את המלך אולם עורר תסיסה ומרידות בקרב העם (מלכים א, ד'-ה').
בין מפעליו האדירים מפרט ספר מלכים את הקמת בית המקדש המפואר בירושלים, הוא בית המקדש הראשון (מלכים א, ו'-ז', ותפילת שלמה בפרק ח'). המקדש היה חלק ממכלול מבנים מפואר שכלל גם את ארמון המלך.
שלמה נודע בחוכמתו הרבה, והמקרא מייחס לו את כתיבת חלקים מספר משלי, שיר השירים, וקוהלת.
בין השורות המתארות את גדולתו של שלמה מזכיר התנ"ך את חסרונותיו הגדולים כמדכא בני עמו, כרודף מותרות, וכמי שהכניס עבודה זרה לירושלים, כשהתיר לנשותיו הרבות (700 נשים ועוד 300 פילגשים) לעבוד לאלוהיהן הזרים.
עם מותו בשנת 928 לפני הספירה, מרדו שבטי הצפון בהנהגת בנו רחבעם, והממלכה התפלגה לממלכת יהודה (ובה שני שבטים בהנהגת רחבעם), ולממלכת ישראל, בהנהגת ירבעם בן נבט, והסתיימה תקופת הממלכה המאוחדת של ימי דוד ושלמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: שלמה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית