הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכיבוד אב ואם
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חובת הבנים לכבד את הוריהם נחשבה לעיקרון טבעי ובסיסי בכל התרבויות הקדומות. המצווה נכללת בעשרת הדיברות, בדיבר החמישי (שמות כ' 12).

בפרשת 'קדושים' נוספת למצוות כיבוד הורים גם מצוות יראת ההורים: "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא י"ט 3). בעשרת הדיברות, מיד לאחר ציון המצווה, מזכיר הכתוב את השָׂכר המובטח למי שמקיים אותה: "למען יאריכון ימיך" (השכר נזכר ביתר פירוט גם בדברים ה' 16). כיבוד הורים ויראת הורים הם שתי מצוות החשובות באותה מידה. בפירוט החטאים נגד הורים (בחוקים שבספר שמות וספר דברים) נזכרו: מכה הוריו, מקלל הוריו ובן סורר ומורה - בכל המקרים האלה דין הבן החוטא למות.
היפוכו של הפועל כ.ב.ד. היא ק.ל.ל. או ב.ז.ה.
בחוקי המזרח הקדמון אין מצווה מפורשת לכיבוד הורים, אולם מפורטים עונשים שיש להטיל על מי שחוטא כלפי הוריו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כיבוד אב ואם
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית