הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעל דא ועל הא
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: על עניינים שונים, על עניינים רגילים שבשגרה.

פירוש מילולי: על זה ועל זה.
מקור: ארמית
דוגמה: ישבנו בבית קפה ופטפטנו קצת על דא ועל הא.
תחום: דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: על דא ועל הא
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית