מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנתלה באילן גדול
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הסתמך על אדם ידוע ומוערך.

דוגמה: ראש הממשלה נתלה באילן גדול וציטט את דברי אלברט אינשטיין כדי לבסס את דבריו ולשכנע את הנאספים.
תחום: דיבור, חשיבות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נתלה באילן גדול
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית