הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנפלו המחיצות
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חלה התקרבות, "נשבר הקרח".

דוגמה: בתחילה היו הילדים זרים זה לזה, אך בהמשך נפלו המחיצות.
תחום: אהבה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: נפלו המחיצות
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית