הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשאת נפש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שאיפה, מטרה, חלום.

דוגמה: משאת נפשם של היהודים שחיו בגלות הייתה לעלות לארץ ישראל.
תחום: תקווה ורצון


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: משאת נפש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית