הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשון סגי נהור
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: לשון שכוונתה הפוכה.

פירוש מילולי: סגי = גדול, נהור = אור. 'אור גדול' הוא כינוי לעיוור בלשון הפוכה.
דוגמה: העובד הזה חרוץ מאוד בלשון סגי נהור.
תחום: אמת ושקר, דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לשון סגי נהור
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית