הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלקח דברים עם
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: שוחח עם..., דיבר עם...

דוגמה: לפני ההופעה המורה למחול לקחה דברים עם הסולנית, שהייתה נרגשת מאוד.
תחום: דיבור


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לקח דברים עם
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית