הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתראה את הנולד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ידע מה יקרה, חזה מראש את הדברים.

דוגמה: יהושע ראה את הנולד ויצא מן השותפות בבנק, עוד לפני שהבנק פשט את הרגל.
תחום: חוכמה וטיפשות; מחשבה והבנה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ראה את הנולד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית