הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכפה עליו הר כגיגית
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הכריח אותו לעשות משהו נגד רצונו.

דוגמה: לא בחרתי באיש זה. אנשי הוועד כפו עליי את בחירתו הר כגיגית.
תחום: כוח


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כפה עליו הר כגיגית
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית