הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכיד המלך
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בשפע, בנדיבות.

פירוש מילולי: כמו שידו של המלך מסוגלת להעניק.
דוגמה: במסיבת יום ההולדת הגישו משקאות ומטעמים כיד המלך.
תחום: גודל, כמות


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כיד המלך
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית