הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכהרף עין
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


ניבון: מייד, במהירות, תוך זמן קצר מאוד.

דוגמה: תמיסת הפלאים מסירה כתמים כהרף עין.
תחום: זמן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כהרף עין
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית