הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהניח מעותיו על קרן הצבי
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: סיכן את כספו.

גם: שם כספו על קרן הצבי.
דוגמה: מי שסוחר בהמחאות הללו, מניח מעותיו על קרן צבי, משום שהן גנובות.
תחום: רווח והפסד.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: הניח מעותיו על קרן הצבי
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית