הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהכצעקתה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


הַכְּצַעֲקָתָה?
פירוש:
האם הדברים באמת חמורים כפי שמתקבל הרושם?

 

פירוש מילולי: האם באמת הדברים הם כמו הצעקה שלה?
דוגמה: אם הגיעו כל כך הרבה תלונות של אזרחים, יש לבדוק בדחיפות הכצעקתה.
מקור: בסיפור סדום ועמורה אלוהים מחליט לבדוק מה בדיוק קורה בסדום ובעמורה שנודעו כערי חטאים: "ויאמר ה' זעקת סדום ועמֹרה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאד. ארדנה נא ואראה הכצעקתה..." בראשית י"ח 21.

קראו עוד:
הכצעקתה


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: הכצעקתה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית