הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמו בראשו
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הוא אחראי לרע שיבוא עליו.

דוגמה: מי שינסה לחצות את הגבול מסתכן מאוד ודמו בראשו.
מקור: סיפור המרגלים ורחב הזונה - המרגלים נשבעים לה כי הם אחראים לכל בני ביתה שיימצאו בתוך הבית, אך מי שייצא – עלול להיפגע. "...והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה – דמו בראשו, ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו, אם יד תהיה בו."(יהושע, ב, 18).
תחום: אחריות.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: דמו בראשו
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית