הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגמר אומר (בליבו)
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: החליט.

דוגמה: התלמידים גמרו אומר לדאוג לניקיון בית-הספר עד שהשרת יבריא.
תחום: מחשבה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: גמר אומר (בליבו)
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית