הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבמחי יד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בבת אחת, "במכה אחת", במהירות.

פירוש מילולי: מחי = הוא מכה (למשל: מחי-כפיים).
דוגמה: אי אפשר לבטל במחי יד את כל ההישגים של הממשלה הקודמת.
תחום: זמן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: במחי יד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית