הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבטל בששים
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: חסר ערך לעומת הרוב המכריע.

פירוש מילולי: חלק אחד מתוך 60 חלקים, חלק שמשמעותו מבוטלת.
דוגמה: תרומתי לפרויקט בטלה בששים לעומת מה שתרמו האחרים.
תחום: גודל, מידה.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בטל בששים
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית