מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבד בבד
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: בעת ובעונה אחת, בו-זמנית.

פירוש מילולי: בד = חלק, מנה.
דוגמה: בד בבד עם הלימודים היא השקיעה זמן בעבודה בקהילה.
תחום: זמן.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: בד בבד
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית